Всички продукти, предлагани от Фотопавилион са нови, в оригинални опаковки със съответния гаранционен срок определен от производителя и съгласно закона за защита на потребителите. При възникване на дефект в рамките на гаранционият срок се обръщайте към оторизираните сервизи, чийто адреси ще намерите изписани в гаранционната карта на вашия продукт. В случаите когато продуктът е с гаранция от ФотоПавилион, трябва да се върне в някой от нашите магазини заедно с издадената от нас гаранционна карта.