Скъпи клиенти,
 
Магазин Фотопавилион гарантира конфиденциалноста на личните данни на своите клиенти, декларирайки, че те няма да бъдат предоставяни или продавани на трети лица. Събирането на лични данни се осъществява само при реализирана от Вас поръчка. Събраните данни се съхраняват в криптиран вид, в компютър, достъп до който имат само упълномощени лица и то в условията на специални вътрешни процедури за сигурност, Всичко това се прави с цел сигурна защита на личната информация на клиентите ни от неоторизиран достъп.
 
 
Защита на личните данни

С приемането на настоящите общи условия ползвателят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, до евeнтуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от Фотопавилион и/или упълномощени от дружеството трети лица, включително, но не само: дружества извършващи куриерски услуги, банки и др., за целите на изпълнението на договора за продажба от разстояние и доставка на поръчана стока, а в случаите на онлайн покупка на кредит и във връзка с кандидатстването за отпускане на кредит и изпълнението на договора за кредит, във връзка с маркетингови и рекламни цели и анализи на Фотопавилион, участие в игри, промоции и томболи организирани от дружеството, кандидатстване за работа, както и за всякакви други, незaбранени от законодателството цели. Ползвателят по всяко време може да получи информация дали предоставените от него лични данни се обработват и използват от Фотопавилион, както и целите на обработката и използването им. В допълнение на казаното, в случаите на онлайн покупка на изплащане ползвателят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, до евeнтуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат обменяни свободно между Фотопавилион и съответната финансова институция, пред която ползвателят кандидатства за кредит, респективно му е отпуснала кредит.
 
С приемането на настоящите общи условия ползвателят изрично и безусловно се съгласява (ако изрично е посочил това чрез настройка в профила си или при регистрация) на електронния адрес, посочен от него за целите на регистрацията на сайта, да получава електронни съобщения съдържащи рекламни брошури, информация за промоции, игри, томболи и др. Съгласието по предходното изречение може да бъде оттеглено по всяко време от меню ''Абонамент за новини и промоции'', достъпно от акаунта на ползвателя, както и на email: gdpr@photopavilion.com, за потребители които нямат профил в нашата система. Можете по всяко време да направите справка за това с какви ваши данни разполагаме, както и да изисквате да ви ги предоставим или прехвърлим на друг администратор. Имате възможност да заявите желанието си за подобна справка на посочения по – горе e-mail. За некоректни ползватели, достъпът до ресурсите на сайта и онлайн магазина ще бъде блокиран. Акаунтите на ползватели, които нарушат условията за ползване на сайта и онлайн магазина, както и акаунти на ползватели, които ги използват не по предназначение, ще бъдат заличени.

Задължение на ползвателя е да опазва конфиденциалността на потребителските си данни за вход в системата на Фотопавилион . Всяка направена чрез онлайн магазина поръчка ще бъде считана от страна на Фотопавилион за редовна, ако при направата ѝ са използвани потребителско име или електронна поща и парола, които системата е приела за валидни, независимо от това дали същите са използвани от лице различно от титуляра или от неовластено лице.

Фотопавилион си запазва правото да съхранява минимално количество данни за некоректни ползватели, с цел предотвратяване на бъдещи злоупотреби, също така данни за счетоводни документи при извършване на продажба (в нашата магазинна мрежа или дистанционна) или услуга, дори ако те са се възползвали от правото да бъдат забравени според регламента EU2016/679.
 
 
Други

Фотопавилион се ангажира да предоставя само услугите представени в сайта, по начина по който са представени. Цялата информация представена на сайта, включително, но не само дизайн, наличности, цени и местонахождение на стоките е валидна единствено и само към момента на представянето ѝ, като Фотопавилион си запазва правото по всяко време да я променя без предупреждение. Отговорност на ползвателя е да проверява условията за ползване на сайта, както и представената информация за цени, наличности и т.н за да е своевременно информиран в случай, че в същите са настъпили някакви промени. При всички случаи промяната има действие занапред и не засяга потвърдени от страна на Фотопавилион преди извършването ѝ поръчки. В случай, че е необходимо допълнително одобрение от наша страна то следва да бъде дадено; в противен случай, независимо от потвърждаване на поръчката същата ще бъде считана за невалидна.

Фотопавилион не носи отговорност за съдържанието и безопасността на сайтове, към които препращат линкове, публикувани на настоящия сайт. Кликването върху такива линкове и използването на сайтове към които линковете препращат се извършва изцяло на собствен риск и отговорност. В случаите, когато това е необходимо, ползвателите на сайта се задължават да предоставят коректно и пълно изискваните от тях данни.
 
За неуредените в настоящите общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство. Всички спорове по тълкуването и изпълнението на настоящите общи условия и по тълкуването и изпълнението на договорите за продажба от разстояние на поръчани от онлайн магазина стоки ще бъдат решавани със споразумение, а в случай на непостигане на такова, спорът ще бъде отнасян за разрешаване от компетентния съд: по искове на потребители - съгласно чл. 113 ГПК, а в останалите случаи, ако подсъдността не е посочена императивно - пред компетентния съд в гр. София, съгласно правилата на родовата подсъдност по ГПК, а именно Софийски районен съд или Софийски градски съд.
 
 
Права и ограничения за използването на сайта
 
Цялата информация публикувана на този сайт под формата на текстове, снимкови материали и други е под закрилата на авторското право и всяка неоторизирана тяхна употреба може да наруши авторски права, права върху търговски марки или законови разпоредби. Строго забранено е използването им, копирането им и публичното разпространение. При нарушение на тези условия, правото за използване на сайта може да бъде прекратено.
 
 
 
Точност на информацията
 
Фотопавилион не гарантира, че уеб страниците не съдържат грешки както и че достъпът до тях е непрекъсваем. Фотографските изображения могат не винаги да съвпадат с описанията. Фотопавилион си запазва правото да редактира страниците си и да прекратява достъпа до тях по всяко време. Фотопавилион не носи отговорност за грешки и пропуски, както и закъснения в обновяването на данните.
 
 
Процес на покупка/поръчка
 
Стартирането на търговски взаимоотношения между потребителя и Бест Електроникс ЕООД става след изпращане на поръчка през интернет платформата за онлайн пазаруване photopavilion.bg. Този процес включва попълването на изискваните лични или фирмени данни, съгласяване с общите условия за използване на онлайн магазин photopavilion.bg и натискане на бутон ПОРЪЧАЙ.
 
Изпълнението на поръчката започва в момента, в който служител на фирмата се запознае с нея. Ако поръчката е изпратена извън работното време, но в рамките на работната седмица или в неработен ден, то изпълнението и ще започне съответно: на следващия работен ден или в началото на работната седмица. При евентуална промяна на стойността на поръчаните стоки в периода между изпращането на поръчката и стартирането й, клиентът заплаща стоката на цената, на която я е поръчал.
 
Клиентът има право да промени или да се откаже от поръчката си в рамките на един час в работни дни, считано от пускането на поръчката. При промяна на вече направена поръчка потребителя не се задължава със закупуването на стока на същата стойност, както и стока от същата марка. В случай на издадена фактура, същата се анулира или се издава кредитно известие.
 
 
Получаване на пратката
 
Получаването на вашата поръчка става чрез куриерска фирма „ЕКОНТ” с която фирма ОЗОН ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ АД има сключен договор. Поръчките се доставят до адреса на клиента или офис на куриерската фирма изпълняваща доставката. Фирма ОЗОН ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ АД за момента предлага доставка извършена лично от фирмата само за София.
 
 
Поръчките се изпълняват в рамките на 3 работни дни. Забавяне може да възникне при следните обстоятелства: официални празници, при неналичие на продукт от страна на фирмата вносител, подадени некоректни данни на получател и възникнали грешки при работата на куриерската фирма.
 
В случай, че клиент пожелае поръчката му да бъде доставена от друга куриерска фирма, с която фирма ОЗОН ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ АД няма сключен договор, е длъжен да заплати доставката по ценовата листа на съответната куриерска фирма.
 
Клиента има право да се откаже от поръчаната стока ако при транспортирането е повредена същата или опаковката й.
 
 
Плащания
 
Плащания могат да се извършват чрез наложен платеж, кредитна или дебитна карта и по банков път.
 
При наложения платеж, дължимата сума се заплаща на куриера при предоставянето на стоката. Не се изисква авансово плащане. В момента на заплащане на поръчката договорът за покупко-продажба се счита за изпълнен от двете страни.
 
Също така може да се възползвате от услугата „покупка на изплащане”.
 
 
Отказ от получаване на пратката
 
Отказ от стока при онлайн покупка и връщането и е възможно в следните случаи:
 
Ако доставената стока явно не съответства на поръчаната от клиента. В този случай стоката се подменя в срок от 24 часа след заявката на клиента или се възстановява платената сума, ако преждевременно продуктът е изчерпан.
 
В случаите, предвидени в чл.55, ал. 1 от ЗЗП, купувачът може да упражни правото си в 14-дневен срок, да се откаже от поръчаната стока в случай, че бъдат посочени писмено основателни причини за това и се подпише декларация, удостоверяваща, че стоката не е използвана и не е нарушена оригиналната и опаковка. Връщането на стоките по тази точка е за сметка на купувача!
 
Ако при транспортирането стоката или нейната опаковка е повредена.
 
Ако не е спазен срокът, обявен за доставка и вина за това носи единствено фирма ОЗОН ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ АД.
 
Ако цената, която трябва да се плати несъответства на цената на която е поръчана стоката.
 
Извън изброените случаи, клиентът няма право да откаже да получи и заплати поръчаната от него стока. В противен случай той дължи заплащане на извършените разходи за доставка и връщане на стоката.
 
 
Гаранция и Рекламация
 
ГАРАНЦИЯ
 
Всички продукти, предлагани от Фотопавилион са нови в оригинални опаковки със съответния гаранционен срок определен от производителя и съгласно закона за защита на потребителите. При възникване на дефект в рамките на гаранционният срок се обръщайте към оторизираните сервизи, чийто адреси ще намерите изписани в гаранционната карта на вашия продукт. В случаите когато продуктът е с гаранция от Фотопавилион трябва да се върне в офиса на фирмата заедно с издадената от нас гаранционна карта и документ за направена покупка (касов бон или фактура).
 
РЕКЛАМАЦИЯ
 
При констатация на дефектен продукт до 14 дни от закупуването му ние се ангажираме той да бъде заменен с нов или да възстановим заплатените от Вас средства в пълен размер, не по-късно от 30 работни дни, считано от датата, на която Вие като потребители сте упражнили правото си на рекламация.
 
Адрес за РЕКЛАМАЦИЯ:
 
гр. София, бул. Арсеналски № 5, ет. 2, фирма ОЗОН ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ АД.
тел: 02/9632711
 
 
Промяна в условията
 
Магазин Фотопавилион си запазва правото едностранно да променя УСЛОВИЯТА за ползване на САЙТА по всяко време чрез обновяване на настоящия документ. Ваше задължение е да се запознаете с актуалните УСЛОВИЯ за ползване, защото за вас тези УСЛОВИЯ са обвързващи.