Предложението изтича на 31 януари 2022 г. – покупката на продукт трябва да бъде извършена до тази дата. Регистрацията на продукта и активирането на вашата едногодишна удължена гаранция трябва да бъдат завършени в рамките на 60 дни от покупката на продукта. Ако вече сте закупили или по друг начин сте се сдобили с удължена гаранция за този продукт, имайте предвид, че няма да отговаряте на условията за добавяне на допълнителна една година гаранция чрез този код. Удължената гаранция не може да се прехвърля.