Паспорт за фотоапарат Sony Alpha 9

 

Общи условия на промоцията:

Настоящият паспорт на продукта Sony Alpha А9 се издава за закупен на територията на република България фотоапарат.

Паспортът е обвързан с конкретния продукт, за който е издаден и е поименен за клиента, закупил продукта. Паспортът се издава с валидност от 5 години от датата на покупка на Sony Alpha 9 и при надлежно попълнени и заверени данни от стр. 1 на паспорта. Паспортът дава право на покупка на до 5 Sony обектива/ аксесоара на преференциална цена с 20% отстъпка в рамките на валидността на паспорта. Покупката трябва да е осъществена при един от изброените търговци. Отстъпката се калкулира от текущата цена на обектива/аксесоара в магазина на търговеца към момента на покупка. Паспортът дава право на 5 безплатни почиствания на сензора на Alpha 9 в оторизирания Sony сервизен център СТЕМАРК София (www.stemark.net) – по едно почистване на година за срока на валидност на паспорта Отстъпката и безплатното почистване се осъществяват само при представяне на настоящият паспорт в оригинал и проверка на неговата валидност и правилна заверка от страна на търговеца/сервизния център.